Project Burundi

Burundi, dat bekend staat als een van de kleinste landen van Afrika, heeft te kampen met immense ontberingen als het op een na armste land ter wereld. 

De economie is sterk afhankelijk van landbouw en begrazing, wat leidt tot ontbossing en bodemerosie. In 2005 had het land bijna al zijn bos verloren. Minder dan 6% van het land was nog bebost en meer dan de helft van dat kleine percentage werd bezet door commerciële plantages. 

Toegang tot financiële diensten is een groot probleem: slechts 2% van de bevolking heeft een bankrekening en minder dan 0,5% maakt gebruik van bankkredieten. 

Microfinancierings instellingen spelen een belangrijkere rol en bereiken 4% van de Burundezen, meer dan bank- en postdiensten samen. De economische problemen van het land worden nog verergerd door een gebrek aan natuurlijke hulpbronnen en de blijvende gevolgen van een 12 jaar durende burgeroorlog. Met ongeveer 80% van de bevolking die afhankelijk is van landbouw, is de voedselonzekerheid in Burundi bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Afrika bezuiden de Sahara.

Ondanks de ontberingen bestaat de Burundese bevolking van ongeveer 12 tot 13 miljoen uit 12 verschillende bevolkingsgroepen, waarvan er 3 (25,0%) als onbereikt worden beschouwd. Het christendom is de dominante godsdienst: 93,4% van de Burundezen identificeert zich als christenaanhanger, waarvan 30,27% zich als evangelisch identificeert. De evangelische gemeenschap kent een jaarlijkse groei van 3,8%. Ondanks de religieuze demografie blijft het land kampen met diepe armoede, beperkte toegang tot basisvoorzieningen en grote sociaaleconomische verschillen.

Een lokaal team heeft een netwerk van 14 huiskerken gestart, o.a. in de Pygmeeëngemeenschap. Daarnaast trainen ze en zenden ze zendingswerkers uit naar andere plekken. De leider van deze gemeenschap heeft ook autowasbedrijf. Als Business for Movements helpen we deze gemeenschap met het opzetten van bedrijven om hen te helpen zelfvoorzienend te worden en business te gebruiken om discipelen te maken. In september 2023 faciliteren we een Pioneer Business Planting consultatie met ons lokale Afrikaanse team.

Doelen voor 2023/2024

  • Trainen van 50 mensen in het opstarten van bedrijven.
  • 4-8 mensen coachen bij het schrijven van ondernemingsplannen en het opstarten van hun eigen bedrijf.
  • 4-8 kleine bedrijven oprichten.
  • 3-5 trainers/coaches ontwikkelen om de bedrijven te helpen groeien.

 

Investering 2023/2024: €20000