Project East Pokot Kenia

In het Noorden van Kenia woont de animistische, traditionalistische onbereikte bevolkingsgroep East Pokots. 90-95% van de mensen zijn ongeschoold en vooral hun vrouwen lijden onder gedwongen huwelijken, polygamie en seksueel misbruik.

Daarnaast leven ze onder barre levensomstandigheden: geen stromend water of elektriciteit, gewelddadige veediefstallen en ondervoeding door voedselschaarste en constante droogte.

De waterputten die zijn geslagen, zijn vernield of het water is te zout. Vanwege de droogte en het tekort aan water is het erg lastig om gewassen te verbouwen.

De East Pokots zijn voornamelijk veehouders. Met hun kamelen en geiten leven ze een nomadisch bestaan en zijn ze voor hun vee voornamelijk op zoek naar gras en water. Wanneer ze geen water kunnen vinden in hun eigen gebieden, komen ze in gebieden van andere stammen. Dit leidt tot conflicten over gras en water en soms wordt er ook vee gestolen.

Daarnaast is de identiteit van de Pokots nauw verweven met hun bezit van vee. Hun vee is hun alles. Ze willen graag meer vee verkrijgen en hebben weinig met het verbouwen van gewassen. In onze ogen zijn ze erg “rijk”. Ze hebben vaak honderden geiten en kamelen. Toch hebben ze vaak geen eten. Ze verkopen hun vee bijvoorbeeld niet om eten te kopen of te investeren in iets anders.

De East Pokots zijn sterk. De meeste mannen kunnen dagen lopen zonder water te hoeven drinken of te hoeven eten.

Sinds 2016 werkt onze gemeentestichter George met zijn familie onder de East Pokots. George heeft een persoon van vrede gevonden, Hassan en zijn vrouw Joyce (zie foto hiernaast). Hassan was vroeger een bandiet en zat hoog in de orde van de East Pokots. Hij en zijn vrouw zijn Jezus gaan volgen en samen hebben ze 9 kerken gestart met ongeveer 300 gelovigen.

Hassan is het Evangelie gaan vertellen aan jonge mannen in de gemeenschap die vaak voor veel problemen zorgden. Ze steelden vee en hadden vaak ruzies met andere stammen. Op dit moment zijn er 80 jonge mannen tot geloof gekomen. Ze worden de Reform Warriors genoemd.

Eén van deze “warriors” realiseerde zich dat als hij vee zou stelen dit een negatief effect zou hebben op de kinderen van de andere gemeenschap. Hij is gestopt met het roven van vee en heeft 19 andere vrienden aangespoord ook te stoppen. Op dit moment houden ze bijen en verkopen ze de honing. Er zijn minder ruzies!


Langzaamaan verandert de gemeenschap. Er zijn meer waterputten gekomen, er is een school gebouwd en jonge mannen veranderen. 

Overzicht van activiteiten in dit gebied:

  • Het starten van nieuwe huiskerken: Evangelisatie in nieuwe gebieden van de East Pokots.
  • Sportactiviteiten: Deelnemen aan outreach activiteiten door middel van sport om in contact te komen met anderen en hun geloof met hen te delen.
  • Vertoning van de Jezus-film: Het organiseren van vertoningen van de Jezus-film om de boodschap van Jezus te delen met de lokale gemeenschap.
  • Bijbelonderwijs: Bijbelonderwijs geven aan bestaande gelovigen in huiskerken, inclusief het uitdelen van minimaal 20 Bijbels en 20 audiobijbels in de lokale taal.
  • Leiderschapstraining: Het geven van leiderschapstrainingen om mensen toe te rusten met de nodige vaardigheden om kerken te leiden.
  • Pioneer Business Planting trainingen verzorgen: Het faciliteren van vijfdaagse consultaties om mensen te helpen bedrijven te starten en zelfvoorzienend te worden.
  • Coaching en follow-up: Het bieden van coaching aan mensen die de Pioneer Business Planting trainingen hebben gevolgd.
  • Training van lokale trainers en coaches: Lokale personen opleiden tot trainers en coaches voor Pioneer Business Planting.
  • FaithFund: Het opzetten van een lokaal FaithFund met €5000 om verschillende bedrijven te starten, inclusief het vormen van een bestuur, het opstellen van criteria voor leningen, het openen van een bankrekening en het opzetten van een boekhoudsysteem.

Totale investering voor 2023 en 2024: €23500

Impact 2021-2022

0
Discovery Bijbelstudie groepen
0
Huiskerken
0
Generaties van kerken
0
Mensen getraind in Pioneer Business Planting
0
Mensen gedoopt