Project Mozambique

Een van onze werkers kwam naar Mozambique in 2008 en kwam daar veel kinderen en jongeren tegen die niet naar school konden. Hij begon met hen te spelen en relaties op te bouwen. Veel van deze kinderen waren wees en erg arm.

Onder hen waren veel jonge vrouwen. In hun gezinnen is veel analfabetisme en hun ouders zijn vaak ziek. De jongeren en kinderen werken vaak om voor hun gezin te zorgen. Door deze moeilijkheden is er vaak geen gelegenheid om naar school te gaan. Daarnaast zijn er veel jonge vrouwen die om de verkeerde redenen worden uitgehuwelijkt.

Jaren geleden is er een weeshuis gestart en worden kinderen geholpen om naar school te gaan.

De afgelopen jaren hebben onze leiders met een groep van 16 leiders een netwerk van ongeveer 40 kerken geplant. Het team wil nieuwe kerken planten onder de onbereikte bevolkingsgroepen in Mozambique in het noorden.

Ons team is verschillende bedrijven aan het opstarten. Eén van onze werkers heeft de afgelopen jaren veel cashewnoten gekweekt en zelf een cashewnotenstomer gemaakt. Hij is van plan deze cashewnoten te verkopen. Naast een cashewnoten kwekerij is hij ook een klein vissersbedrijf aan het opstarten.

De grote uitdaging voor veel van de vrouwen, jongeren en leiders van de kerken is om zichzelf te onderhouden. Velen van hen hebben te weinig inkomen om hun gezin te voeden.

Met project Mozambique willen we de leiders van de kerken, vrouwen en jongeren, trainen en ondersteunen om hun eigen bedrijfje op te zetten om zichzelf te onderhouden en met hun bedrijfje de onbereikten in hun omgeving te bereiken.

Impact 2021-2022

0
Discovery Bijbelstudie groepen
0
Huiskerken
0
Generaties van kerken
0
Mensen gedoopt
0
Pionier Business Planting trainingen
0
Mensen opgeleid in Pioneer Business Planting
0
Businessplannen geschreven
0
Bedrijven gestart