Project Bangladesh

In het bruisende Bangladesh, een land met 170 miljoen inwoners, helpen we, samen met partnerorganisatie 3xM, mensen die discipelen maken en kerkplanters om business te gebruiken om discipelen te maken. Samen met de partner organisatie in Bangladesh werken we onder hindoes en de grootste moslim onbereikte bevolkingsgroep ter wereld, de Shaikh (134 miljoen).

In 2023 hebben we met 54 voorgangers en kerkplanters uit heel Bangladesh getraind in Pioneer Business Planting, waarbij we hen hebben toegerust met de vaardigheden en kennis om Koninkrijks bedrijven te starten. Op regelmatige basis coachen we de deelnemers bij het opstarten van hun bedrijf.

Gezamenlijk hebben deze mensen meer dan 40 kerken gestart. Er is echter nog veel werk te doen, want alleen al in de hoofdstad Dhaka wonen 311 verschillende bevolkingsgroepen, waarvan er 289 nog niet bereikt zijn, wat neerkomt op maar liefst 92,9% van de bevolking. Het percentage christelijke aanhangers in het gebied ligt momenteel op 0,37%.

Met de onwrikbare steun van onze partners en de niet aflatende toewijding van ons team, gaan we door en proberen we de kloof te overbruggen en hoop te brengen in de levens van degenen die nog niet bereikt zijn. Samen streven we ernaar om een blijvende impact te hebben, een impact die generaties lang zal doorklinken.

Doelen

  • 50 mensen trainen in het starten van een bedrijf naast hun inspanning om kerken te planten
  • 8-10 mensen coachen om business plannen te schrijven en bedrijven te starten
  • 10-12 kleine bedrijven starten
  • 5 trainers/coaches opleiden

Impact 2023

0 +
Huiskerken
0
Pionier Business Planting trainingen
0
Mensen opgeleid in Pioneer Business Planting
0
Businessplannen geschreven