Project Landbouw India

HELP EEN BOERDERIJ TE STARTEN OM KERKPLANTERS VAN EEN INKOMEN TE VOORZIEN EN DE ONBEREIKTE MENSEN IN NOORD-INDIA TE BEREIKEN

Over

Dit is Ashish. Hij is 31 jaar oud en woont met zijn familie in een dorpje in het noorden van India.

Ashish kwam tot geloof toen hij 18 was, tegelijkertijd met zijn oudere broer. Hun vader liet het schoonmaakwerk doen door zijn 2 zonen, die de gewoonte hadden om na hun werk te rusten op de achterbank van de kerk. Op een dag hoorden ze de dominee spreken over de vergeving van zonden. Op dat moment werden beide broers overtuigd van hun zonden en hun behoefte aan berouw en vergeving. Toen ze vergeving ontvingen, ervoeren beide broers een enorme vrede.

Hun familie was erg arm. Vader werkte als dagloner op een boerderij, maar verdiende heel weinig. Aanvankelijk waren zij de enige gelovigen in het gezin, maar andere familieleden kwamen één voor één tot geloof.

Toen Ashish een pijnaanval kreeg, beloofde hij God hem de rest van zijn leven te dienen als hij de situatie zou overleven. Op een dag las hij Mattheüs 28:18-20. Het was alsof Jezus rechtstreeks tot hem sprak en hem een last gaf voor de mensen om hem heen. Hij begon het evangelie te verkondigen met zijn broer in naburige dorpen. Op een gegeven moment voorzag God de twee broers van een motor die hun bereik vergrootte.

Netwerk van huiskerken

Ashish, zijn broer en hun team hebben 42 kerken geplant in 3 staten van India. Ze hebben de visie om 2000 discipelen huiskerken te laten planten die 200.000 mensen met het evangelie zullen bereiken. Ze hebben een officieel geregistreerde NGO opgericht.

Landbouw

Het team van kerkplanters in deze regio wordt gehinderd door het gebrek aan inkomsten. Ze zijn gepassioneerd door het maken van discipelen, gemeentestichting en het starten van bedrijven. Onlangs woonden deze kerkplanters de Pioneer Business Planting bij, die hen leerde hoe ze business kunnen gebruiken om mensen te bereiken en zelfvoorzienend te worden. De meeste deelnemers hebben hun businessplannen ingeleverd en staan te popelen om aan de slag te gaan. 

Het eerste businessplan dat we willen starten is het businessplan van Ashish. Hij is van plan om te beginnen met het cultiveren van 7 hectare land in de velden waarop hij graan, rijst, katoen en groenten wil verbouwen. Het gebied waar hij leeft, is de grootste tarweproducent van India vanwege de landvruchtbaarheid en het goede irrigatiesysteem. In India is landbouw een belangrijke bron van werkgelegenheid, nationaal inkomen en exportinkomsten.

Financiën

Ashish heeft €6338,- nodig om dit bedrijf te starten.
Dit geld wordt gebruikt voor:

 • Huren van 7 hectare grond
 • Het kopen van zaden en kunstmest
 • Het inhuren van dagloners

Ashish ontvangt een lening met lage rente van het lokale FaithFund dat we hebben opgezet. Hij zal de lening binnen 18 maanden terugbetalen (na 3 oogstcycli). Het geld dat wordt terugbetaald aan het FaithFund stelt 3-5 nieuwe bedrijven in staat om te starten.

We verwachten dat Ashish binnen 2 jaar zelfvoorzienend is.

Risicomanagement

 • Ashish en zijn familie werken al meer dan 15 jaar in de landbouw. Ze hebben veel ervaring.
 • Ashish ontvangt een lening uit een FaithFund dat bestuurt wordt door meerdere mensen die zorgdragen voor accountability en terugbetalen van de lening.
 • Ashish ontvangt regelmatige coaching van één van leiders. 
 • Bij het mislukken van een oogst, betaalt de overheid van India een gedeelte van de schade. 

Verwachte opbrengsten

 • 12.000 kg rijst per 6 maanden, opbrengst: 240.000 rupies (+/-€2.900,-)
 • 3.000 kg katoen per 6 maanden, opbrengst: 240.000 rupies (+/-€2.900,-)
 • 21.000 kg tarwe per 6 maanden, opbrengst: 420.000 rupies (+/- €5.100,-)

IMPACT

 • Ashish en zijn gezin worden zelfvoorzienend en kunnen hun inkomen gebruiken om anderen te zegenen en hebben de middelen om te reizen en meer mensen te bereiken.
 • Dit landbouwbedrijf zal 150 dagen per jaar werk verschaffen aan dagloners.
 • Na zes maanden zullen 2 tot 3 andere bedrijven van start gaan.

We verwelkomen elke financiële hulp om deze onbereikte bevolkingsgroepen in India te bereiken. Het helpen van Ashieh zal ook veel mensen in de plaats helpen. Elke cent die je geeft, kan zich vermenigvuldigen in het verbeteren van het leven van velen.

* De naam Ashish is om veiligheidsredenen gewijzigd. 

0
Doel
0
Opgehaalde fondsen
19.8%

Deel deze campagne

Doneer nu
Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Landbouw India

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

ANBI-1