Project Catalyst

Project Catalyst

In India werken we op verschillende locaties met lokale teams aan het starten van nieuwe kerken en nieuwe bedrijven om de onbereikte te kunnen bereiken.

Onze projectmedewerker traint locale mensen die fulltime bezig willen zijn met het stichten van kerken in een strategische methode hiertoe. Het gaat erom dat er kerken worden geplant die zichzelf vermenigvuldigen (in tegenstelling tot kerken die groeien d.m.v. het toevoegen van nieuwe leden). Dit leidt tot snel groeiende netwerken van huiskerken.

Actieve kerkplanters worden daarnaast getraind in het starten en voeren van een eigen bedrijf. Door het hebben van een bedrijf hebben deze kerkplanters enerzijds een instrument om onbereikte bevolkingsgroepen te kunnen benaderen: anderzijds helpt het bedrijf de kerkplanters in hun onderhoud te voorzien.

De projectmedewerker:

 • geeft 5-daagse trainingen (Church Planting & Pioneer Business Planting Training)
 • traint en coacht bij het faciliteren van Discovery Bible Studies
 • traint en coacht bij het vermenigvuldigen van huiskerken op basis van 2 Tim. 2:2
 • begeleidt bij het schrijven van businessplannen
 • begeleidt bij het opzetten van bedrijfsadministraties
 • begeleidt bij het opzetten van een Faith-Fund
 • begeleidt bij het opzetten van een lening-terugbetaaladministratie

 

Voor dit project worden maandelijks gemiddeld €900 onkosten gemaakt:

 • Huur, eten en drinken €175,-
 • Internet/mobiel €30,-
 • Verzekeringen €275,-
 • Abonnementen €29,-
 • Reis- en verblijfkosten €300,-
 • Geven €25,-
 • Onvoorzien €25,-

Totaal €859,-

Wil je bijdragen aan de verspreiding van het evangelie in India d.m.v een maandelijkse bijdrage aan de projectkosten voor dit project?

Deel deze campagne

0
Opgehaalde fondsen
0
Doel per maand

7 donateurs

50%

Doneer nu
Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Catalyst

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

ANBI-1