Project India

In India werken we met een team aan het starten van nieuwe k*rken en nieuwe bedrijven om de onbereikten te bereiken.

Eind oktober 2019 hebben 22 k-rkplanters in deze omgeving de Pioneer Business Planting Training doorlopen. Het doel van deze training is mensen die fulltime bezig willen zijn met het stichten van k-rk-en in hun eigen onderhoud te helpen voorzien.

In de maand februari zijn de k-rkplanters getraind in een strategische methode om k*rken te planten die zichzelf vermenigvuldigen. Dit heeft als resultaat dat er in 17 dorpen inmiddels ontdekkersgroepen zijn gestart. De opzet van een ontdekkersgroep is dat mensen samen de bi-bel lezen, daar hun conclusies uit trekken, bedenken wat dat concreet voor de week die voor hen ligt betekent en daar actiepunten bij bedenken. Het verschil met een bijbelstudiegroep is dat er geen onderwijs wordt gegeven in een ontdekkersgroep. Het uiteindelijke doel van een ontdekkersgroep is je als groep door te ontwikkelen tot een zichzelf vermenigvuldigende kerk, hetgeen inhoudt dat de groep de 7 hoofdgeboden die J-zus geeft in de praktijk gaat brengen. Ingrediënten van de ontdekkersgroep zijn dan; delen en trainen. Met wie ga jij delen wat je hebt geleerd en wie ga jij trainen dit ook toe te passen. De leiders van de groepen vervullen vooral een faciliterende rol en proberen vanaf het begin nieuwe leiders te detecteren die ze trainen en coachen nieuwe groepen te starten.

Intussen zijn de k-rkpl-nters begonnen met hun bedrijfjes. Omdat er de 1e maanden nog geen geld was moest men roeien met de riemen die er waren. Dit weerhield een aantal mensen niet alvast te starten. Er werden gouden sieraden belegd en er werd geld van familie of buren geleend.  In januari ging het eerste bedrijf van start; een keukenartikelenwinkel met de ludieke naam Amen Enterprises. Het gaat goed met de winkel, die qua oppervlak maar klein is. De eigenaresse ontwikkelt zich als een echte handelaarster en verkoopt inmiddels ook meubilair, koelkasten en naaimachines (in en verkoop). Iemand anders heeft heeft inmiddels een 2e naaimachine kunnen aanschaffen en heeft het momenteel druk met het naaien van gezichtsmaskers, waaraan ook in India een tekort is. Een levensmiddelenwinkel is nog maar net open. Ook zij kan door de Coronacrisis een goeie start maken: het winkeltje in haar dorp is een echte hotspot nu er als gevolg van de lockdown geen bussen naar de stad rijden.

Power Seed Foundation

Inmiddels is er een stichting op poten gezet die Power Seed Foundation heet. Het fonds is in handen van de plaatselijke bevolking en is bedoeld om leningen te verstrekken aan startende ondernemers. De leningen dienen binnen een jaar met 5% rente terugbetaald te worden zodat het fonds groeit en er daarna weer anderen kunnen lenen. Er is een commissie van wijze mensen die bepaalt wie er wel en geen lening krijgt. 3 mensen van de commissie hebben toegang tot de bankrekening van het fonds en er kan alleen geld van de rekening gehaald worden met de handtekeningen van deze 3 mensen.

Een Faithfund start met een eenmalige gift. De gift wordt gegeven voor iets dat er nog niet is maar waarvan je gelooft dat het er er gaat komen. Als mensen het geld verkwanselen is het op en komt er geen nieuwe gift. Omdat de deelnemers elkaar kennen en er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat het geld terugbetaald wordt spreekt men elkaar aan op nalatig gedrag.

Dit zijn nog diverse bedrijven die gestart kunnen worden met een lening

  1. Kopieerwinkel – Drie k*rkplanters hebben een businessplangeschreven om een kopieerwinkel te beginnen.
  2. Landbouw – Veel mensen in de dorpen zijn dagloners. Zij zijn door de lockdown in de problemen geraakt. Geen werk is nl. geen loon. Omdat de lockdown die al meer dan 3 weken duurt en hoogstwaarschijnlijk tot juni wordt verlengd en omdat werk in de landbouw hiervan ontheven wordt m.i.v. 20 april, hebben een aantal ch-rchplanters met landbouwervaring het plan geopperd grond te leasen. Het idee is het land te laten bewerken door de mensen die het ’t hardst nodig hebben en hen hier vanaf dag één voor uit te betalen. Hiervoor is een startkapitaal nodig.
  3. Hostel – Er is een businessplan voor het opzetten van een hostel voor werkende vrouwen.
  4. Bejaardentehuis – Er is een businessplan voor het opzetten van een kleinschalig bejaardentehuis. 

Wil je investeren in de verspreiding van het ev*ngelie? Steun dan deze geweldige k*rkplanters in het opzetten van een bedrijf waarmee ze in hun onderhoud kunnen (blijven) voorzien!

Verhalen uit India