Project Malawi

Ons team in Malawi heeft de afgelopen jaren zo’n 400-500 kerken gepland tot de 4e generatie, verspreid over het hele land. Met een team van ongeveer 8-10 standvastige leiders, bereiken ze de onbereikte mensen in hun land en breiden ze ook uit naar Mozambique.

In Malawi zijn we werkzaam in verschillende gebieden.

Mangochi

Sinds 2011 werkt All Nations aan het maken van discipelen en het planten van kerken onder de lokale mensen en de onbereikte bevolkingsgroep Yawo. een team van 10 leiders overziet de beweging.

Monkey Bay

Een All Nations team van gemeentestichters en businessplanters werkt in en rondom Monkey Bay.

Mzuzu

De teamleiders van Mangochi zijn uitgezonden naar het noorden van Malawi om daar nieuwe kerken te planten. ze hebben een visie om vanuit het Noorden van Malawi Tanzania, Zambia en Mozambique te bereiken.

Nkhata Bay

Een team van gemeentestichters werkt in Nkhata Bay.

Karonga

Teamleiders uit Mzuzu werken ook in Karonga onder de jongeren/ghetto’s.

Nkhota Kota

Een nieuw werk is vorig jaar gestart in Nkhota Kota, veel ook onder Moslims.

Ondanks de uitdagingen hebben de mensen in Malawi niet stilgezeten. Een gedeelte van de leningen uit het FaithFund van afgelopen jaar zijn terugbetaald en een aantal nieuwe bedrijven zijn hiermee gestart.

Een van de leiders ontving een startkapitaal voor zijn plan om ijsblokken te verkopen.“In onze regio is vissen een belangrijke bron van inkomsten. De vissers moeten hun gevangen vis direct kunnen koelen wanneer hun aanbod verkocht of nog getransporteerd moet worden. Ik ben mijn bedrijf begonnen met een compagnon van me, discipel Esau. Samen delen we het evangelie onder de vissers.”

Een ander ontving haar kapitaal om haar dameskapsalon te kunnen starten. “Ik doe mijn werk met passie. En elke klant krijgt natuurlijk het goede nieuws over het verlossingswerk van de Heere Jezus te horen.” Zij leidt verschillende beginnende huiskerken. Een ander ontving ook een startkapitaal.“Momenteel breid ik mijn geitenboerderij uit. Dit was alleen mogelijk dankzij de financiële hulp.” Hij onderwijst discipelen en start verschillende huiskerken.

Deze aanpak, waarbij geld gedoneerd en geïnvesteerd wordt, heeft het effect van een olievlek! Langs deze weg laten de startende ondernemers zélf het fonds groeien, en kunnen meer en meer ondernemers hun bedrijf beginnen.Wanneer het startkapitaal niet meer nodig is, en de ondernemer op eigen benen staat, gaat het bedrag terug in het fonds en wordt het gebruikt voor de volgende starters.

Wekelijks is er training en coaching gaande door Jonathan Fokker met de lokale leiders. Dit door middel van online video consultatie.
De lokale leiders hebben de Pioneer Business consultatie ook doorgegeven aan de mensen op locatie. Gibson uit Monkey Bay kon verschillende mensen trainen in het starten van bedrijven.

Tijdens een bezoek aan een stad in Karonga hoorden onze leiders uit Mzuzu van een groep jonge mannen die niet meer welkom waren in hun dorp. Ze rookten, dronken, stalen van de lokale mensen en verkrachtten vrouwen. De groep van ongeveer 30 gangsters hield zich schuil in de bossen. De politie en het hele dorp waren tegen hen. Onze leiders kregen passie en liefde voor de groep en besloten met ze te gaan voetballen. Ze kochten shirts, een bal en frisdrank en bouwden relaties op. Ze werden welkom geheten door de groep. “Ik kom hier om het goede nieuws van God te vertellen en om jullie lief te hebben”, zei onze leider. “Jullie zijn anders dan anderen!” vertelde de groep hun. “Jullie houden echt van ons.”.

Onze leiders bezochten de groep meerdere keren en vertelden over het goede nieuws van Jezus. Ze baden voor de jongeren, bouwden relaties op, hadden ze lief. In november besloten 15 van hen zich te laten dopen! Wat een feest in de hemel en hier op aarde.

De mannen komen nu bij elkaar in kleine beginnende huiskerken samen met hun gezinnen. Onze leiders zijn onlangs ook gestart met hen trainen in het starten van bedrijven om ze te helpen zelfvoorzienend te zijn.

In totaal zijn 1,169 mensen getraind, 421 plannen geschreven en 434 bedrijven gestart of uitgebreid.

We hebben een nationaal FaithFund-team opgericht van 5 leden. Dit team beheert een fonds van $10000 om leningen te verstrekken aan startende bedrijven van mensen die de Pioneer Business Planting consultatie hebben gevolgd, een solide businessplan hebben en bekend zijn bij de leiders.

Impact 2019-2021

0
Mensen getraind in Pioneer Business Planting
0
Discipelen gemaakt door middel van PBP
0
Businessplannen geschreven
0
Leningen uitgegeven
0
Mensen beïnvloed
0
Bedrijven gestart
+/- 0
Aantal Discovery Bible Studies
0
Actieve huiskerken
0
Generaties van kerken

Disclaimer: cijfers zijn een fantastische manier om te laten zien wat voor een impact God op de wereld heeft, maar weet dat het enkel maar cijfers zijn. Elk getal staat voor mensen, verhalen en gemeenschappen. Hoge cijfers zijn nooit het einddoel. Het einddoel is meer discipelen en kerken die geplant worden onder de verwaarloosde mensen.

Onze cijfers komen van onze lokale werkers in het veld. Deze veranderen elke dag wegens omstandigheden.

verhalen uit Malawi