Evaluatie en monitoring

[Spreuken 27:23 HSV] Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden.

[Daniël 11:33 HSV] 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

[Spreuken 24:3 HSV] 3 Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest.

[Hosea 4:14 HSV] 14 “Ik zal niet meer omzien naar uw dochters omdat zij hoererij bedrijven, en naar uw schoondochters, omdat zij overspel plegen, want zij zonderen zichzelf af met de hoeren, zij offeren met de tempelhoeren. Zo zal het volk dat geen inzicht heeft, ten val komen.

We streven ernaar om te onderzoeken en te evalueren hoe het gaat in de kerken en in de bedrijven.

Doel

 • Lokale kerkplanters en leiders helpen om de groei, volwassenheid en duurzaamheid van hun kerken en bedrijven te evalueren.
 • Inzicht, hulpmiddelen en coaching bieden om wat goed is te versnellen en wat zwak is te versterken.

Waarom is evaluatie en monitoring belangrijk?

 • Het helpt ons om te zien of we op schema liggen met het vervullen van onze visie en missie – discipelen maken en leiders trainen om kerkplantingsbewegingen te zien ontstaan.
 • Het helpt ons te identificeren waarvoor we moeten bidden.
 • Het helpt om overwinningen te vieren (bemoediging).
 • Het helpt om te zien waar de problemen zijn en hoe ermee om te gaan (tegenslagen identificeren).
 • Het helpt waarop te focussen in de kerken/bewegingen.
 • Het helpt te identificeren wie te trainen.
 • Het helpt om een visie te ontwikkelen voor het bereiken van nieuwe gebieden.
 • Het helpt om verhalen te delen met anderen (ook donateurs).

Proces

 • Leiders maken een “engagement” plan eens per jaar (bijv. Groepen die zij willen bereiken, het aantal kerken dat zij willen starten).
 • Leiders binnen de bewegingen meten kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren van hun kerken en bedrijven door middel van de relaties die ze hebben. Ze doen dit één keer per jaar.
 • Coaches en lokale leiders hebben toegang tot de informatie, zodat het kan worden gebruikt in de bewegingen voor coaching.