Project India

In India werken we met een team aan het starten van nieuwe kerken en nieuwe bedrijven om de onbereikten te bereiken.

Eind 2019 hebben 22 kerkplanters in India een Pioneer Business Planting Training gedaan. Het doel van deze training is mensen die fulltime bezig willen zijn met het stichten van kerken daarnaast te leren in hun eigen onderhoud te voorzien.

Begin februari 2020 zijn de kerkplanters getraind in een strategische methode om kerken te planten die zichzelf vermenigvuldigen. Dit heeft als resultaat dat er in één van de regio’s waar we werken 55 dorpen zijn met ontdekkersgroepen.  De opzet van deze ontdekkersgroepen is dat mensen de geboden van Jezus leert (zie deze link) aan de hand van bijbelverhalen,  zelf hun conclusies trekken uit wat er gedeeld wordt en zelf bedenken wat dat betekent voor de week die voor hen ligt. Het verschil met een bijbelstudiegroep is dat er geen onderwijs wordt gegeven. Het uiteindelijke doel van een ontdekkersgroep is je als groep door te ontwikkelen tot een zichzelf vermenigvuldigende kerk.  Ingrediënten van de ontdekkersgroep zijn dan ook dat je deelt wat je leert en dat je anderen traint (Matth. 28:18-20, 2 Timotheus 2:2). “Met wie ga jij delen wat je hebt geleerd? Aan wie zou jij kunnen overbrengen dit ook toe te passen (discipelschap). De leiders van de groepen vervullen vooral een faciliterende rol en proberen vanaf het begin nieuwe leiders te trainen om weer nieuwe groepen te starten.

Na diverse Pioneer Business Planting Trainingen is een deel van de kerkplanters  een bedrijfje begonnen waarmee ze in hun onderhoud voorzien en waarmee ze een groter bereik hebben gekregen bij de mensen in de dorpen.

Power Seed Foundation

Inmiddels zijn is er een 2-tal fondsen opgezet. Deze fondsen zijn bedoeld om leningen te verstrekken aan startende ondernemers. De leningen dienen binnen een jaar met 2% rente terugbetaald te worden zodat het fonds groeit en er daarna anderen kunnen lenen. Elk fonds heeft een commissie die bepaalt wie er wel en geen lening krijgt. 3 mensen van de commissie hebben toegang tot de bankrekening van het fonds. Er kan alleen geld van de rekening gehaald worden met de handtekeningen van 3 mensen.

De fondsen starten met een eenmalige gift. De gift wordt gegeven voor iets dat er nog niet is maar waarvan je gelooft dat het er er gaat komen. Vandaar dat we deze fondsen “Faith Funds” noemen. Als mensen het geld verkwanselen is het op en komt er geen nieuwe gift. Omdat de deelnemers elkaar kennen en er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat het geld terugbetaald wordt spreekt men elkaar aan op nalatig gedrag.

Village Savings Plan

Om voorbereid te zijn op toekomstige bedrijfjes worden alle huiskerkjes gemotiveerd een groepsspaarplan op te zetten.

Wil je investeren in de verspreiding van het evangelie? Steun deze kerkplanters in het opzetten van een bedrijf waarmee ze in hun onderhoud kunnen (blijven) voorzien!

Impact 2021-2022

Discovery Bijbelstudie groepen
0
Huiskerken
0
Generaties van kerken
0
Mensen gedoopt
0
Pionier Business Planting trainingen
0
Mensen opgeleid in Pioneer Business Planting
0
Businessplannen geschreven
0
Bedrijven gestart
0

Verhalen uit India