Spaargroep

Wat is een Spaargroep?

Een Spaargroep is een op de gemeenschap gebaseerd financieel initiatief waar een kleine groep individuen, doorgaans 10 tot 20 leden, samenkomen om gezamenlijk te sparen, lenen en hun financiën collectief te beheren. Leden dragen regelmatig een vooraf bepaald bedrag bij, meestal wekelijks of maandelijks, waardoor een gemeenschappelijke geldpot wordt gecreëerd. Deze fondsen worden vervolgens gebruikt om leningen te verstrekken aan leden voor verschillende behoeften, waardoor financiële inclusie wordt bevorderd en economische empowerment mogelijk wordt gemaakt. Spaargroepen bevorderen financiële discipline, zelfredzaamheid en sociale ondersteuning, met name gemeenschappen met een laag inkomen. Ze stellen individuen in staat om te sparen, krediet te verkrijgen en hun financiële stabiliteit te verbeteren, terwijl ze gemeenschapsbanden versterken en financiële geletterdheid bevorderen.

De Spaargroep is een uitstekende manier om discipelschap te bevorderen en integreert met Pioneer Business Planting en het starten van huiskerken.

Voordelen van een Spaargroep

 1. Financiële Inclusie: Spaargroepen bieden toegang tot financiële diensten voor individuen die mogelijk geen toegang hebben tot traditionele banken of financiële instellingen, wat financiële inclusie en economische empowerment bevordert.

 2. Sparen en Vermogensopbouw: Leden kunnen regelmatig geld sparen, waardoor ze spaargeld kunnen opbouwen voor noodgevallen, investeringen of persoonlijke doelen, wat uiteindelijk hun financiële stabiliteit verbetert.

 3. Toegang tot Krediet: Spaargroepen bieden leden de kans om te lenen uit de gemeenschappelijke spaarpot van de groep tegen lagere rentetarieven dan die aangeboden door geldschieters, waardoor leden in staat zijn om onmiddellijke financiële behoeften te vervullen.

 4. Gemeenschapsondersteuning: Deze groepen bevorderen een gevoel van gemeenschap en wederzijdse ondersteuning, aangezien leden samenwerken om hun financiële doelen te bereiken en financiële uitdagingen gezamenlijk op te lossen.

 5. Financiële Geletterdheid: Samen met onze Pioneer Business Planting-training bieden Spaargroepen financiële educatie en training, waardoor de financiële kennis en managementvaardigheden van leden worden verbeterd, wat op de lange termijn ten goede komt aan henzelf en hun families.

Organisatiestructuren van Spaargroepen

 1. Normale spaargroep: Deze groepen bestaan uit 10 tot 25 individuen (of tot 50 in bepaalde gevallen) en komen wekelijks samen om aandelen te kopen, waarbij elk lid tussen 1 en 5 aandelen koopt. De aandelenprijs ligt vast voor een cyclus en de leden kunnen verschillende bedragen sparen. Er worden verkiezingen gehouden om een eerlijke vertegenwoordiging van het leiderschap te garanderen, meestal bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
  1. Leningen: Spaargroepen onderhouden een leningfonds waaruit leden tot drie keer de waarde van hun spaargeld kunnen lenen. Leningen hebben een maximale terugbetalingstermijn van drie maanden en bieden flexibele afbetalingsopties, in tegenstelling tot de rigide terugbetalingseisen van formele Micro Finance Institutions (MFI’s).
  2. Sociaal Fonds: Sommige spaargroepen richten een sociaal fonds op, dat functioneert als een eenvoudige vorm van verzekering. Leden dragen op elke bijeenkomst een vooraf bepaald bedrag bij, dat kan worden gebruikt voor persoonlijke noodgevallen.
  3. Uitdelen: Aan het einde van elke cyclus worden alle leningen terugbetaald en worden de geaccumuleerde spaartegoeden, rente-inkomsten en boetes verdeeld onder de leden in verhouding tot hun spaartegoeden. Leden kunnen ervoor kiezen om dit geld opnieuw te investeren, waardoor een nieuwe cyclus begint met een aanzienlijk saldo en snel in aanmerking komt voor grotere leningen.
  4. Registratie en financiën: De financiën van de spaargroep worden beheerd via bankrekeningen, Mobile Money-rekeningen of spaarpotten. Transparant bijhouden van gegevens, waaronder pasboekjes en kassaldo’s, zorgt voor verantwoording en vertrouwen binnen de groep.
 2. Table Banking: een variant van Spaargroepen waarbij minimaal 5 deelnemers regelmatig een vast bedrag bijdragen. Het verzamelde geld wordt dan aan één individu gegeven om een bedrijf te starten of uit te breiden. Elke deelnemer van de groepen krijgt een kans om het geld voor zijn bedrijf te ontvangen. Het selectieproces bestaat vaak uit het beoordelen van een geschreven ondernemingsplan. In deze varianten zijn er geen verdelingen

Table Banking in Kenia

Een van onze leiders verzamelde 30 mannen die in loondienst waren als motortaxi chauffeur. Iedereen spaarde 1.000 KES per week (ongeveer $8). Binnen twee weken hadden ze 60.000 KES gespaard en konden ze de helft van één motorfiets afbetalen. Eén persoon zou nu eigenaar zijn van de motor, 3 keer zoveel verdienen als toen hij in dienst was en het resterende geld voor de motor zelf afbetalen. Dit proces werd herhaald totdat iedereen een eigen motor had.

Toename van het aantal bedrijven van huishoudens
0 %
Toename van de duur van meestal kortstondige seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten
0 %

Effect Spaargroepen

Onderzoek in Ghana, Malawi en Oeganda heeft aangetoond dat Spaargroepen een positieve invloed hebben op financiële inclusie, zakelijke activiteiten, empowerment van vrouwen en veerkracht bij onverwachte gebeurtenissen. Meer spaargeld, betere toegang tot krediet en betere resultaten op het gebied van micro-ondernemingen werden waargenomen in alle drie de landen.

Bedrijfsresultaten worden positief beïnvloed door Spaargroepen, wat leidt tot een toename van 6% in het aantal bedrijven dat wordt gerund door huishoudens en een toename van 9% in de duur van meestal kortlopende seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten.

 

 • Take-up Rate verwijst naar het percentage huishoudens dat deelneemt aan de Spaargroepen.
 • Savings Completion Rate geeft het percentage leden aan die tenminste één spaarcyclus hebben voltooid en hun spaar- en rente-uitkeringen hebben ontvangen.
 • Loan Recipients geeft het percentage leden aan die tenminste één lening van de groep hebben ontvangen.
 • Financial Inclusion Improvement geeft de verbetering weer in financiële inclusie onder vrouwelijke respondenten, inclusief toegenomen spaargelden en toegang tot krediet.