Ontstaan van All Nations

floydmcclungfinalAll Nations International is gestart door Floyd & Sally McClung. Floyd vertelt: “Het woord van de Heer kwam tot ons om All Nations te starten bij het zien van de nood voor het starten van nieuwe kerken die mensen zouden bereiken die nu niet bereikt werden met het evangelie. Het zien van deze nood begon eigenlijk 20 jaar eerder voordat All Nations geboren werd. Het begon toen we in Amsterdam woonden in de tachtiger jaren. God gebruikte Derek Prince om ons uit te dagen niet alleen ministry te doen om mensen te zegen, maar om ministry te doen om mensen op te bouwen bij het planten van kerken.

“Jullie zegenen veel mensen,” zei Derek Prince tegen me op een dag in Amsterdam, “maar wat ben je aan het bouwen?” Gedurende dezelfde tijd, daagde een andere geestelijke vader in de Heer, Ken Wright, me uit om kerken te gaan planten. Jeugd met een Opdracht had een grote visie, maar in deze dagen had het geen visie voor gemeentestichting, dus begonnen we met het verlangen naar meer.”

“Gedurende de negentiger jaren was ik enthousiast over het planten van nieuwe kerken, maar ik kreeg veel vragen van anderen over de visie die aan het opborrelen was. Ik vroeg me af hoe ik de bijbelse basis van het starten van “eenvoudige kerken” kon uitleggen. Gedurende deze tijd ontvingen we training van Ron Parrish. Ron vroeg ons: “Wat zijn de minimale bijbelse voorwaarden voor een kerk? Deze vraag leidde ons naar Mattheüs 18:20 (NSV), “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” We ontdekten dat Jezus iets radicaler in gedachten had dan dat 2 of 3 mensen bij elkaar kwamen voor een bijbelstudie. Jezus sprak niet over het zegenen van elkaar, maar over het bouwen van Zijn kerk, en dat het eenvoudig kan zijn. We concludeerden uit Jezus’ woorden in Mattheüs 18 en Mattheüs 16 dat Hij wilde dat de kerk gebouwd zou worden op deze 3 waarden:

  1. Intimiteit met de Vader – Worship
  2. Het liefhebben van mensen die Hem niet kennen – Mission
  3. Een zorgdragende christelijke gemeenschap – Community

Op een morgen in 1993 vroeg ik aan God of de last om een nieuwe bediening te starten die gefocust was op gemeentestichting echt van Hem was. Hij sprak tegen mij uit Psalm 96:2,3. Deze woorden sprongen er voor me uit:

“Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen” Psalm 96:3 (NSV)

God bevestigde mijn visie voor het starten van een nieuwe bediening later op die dag. Een bezoekende spreker vroeg of ik het erg vond of ze een woord kon delen van de Heer voor mij en Sally waar alle mensen bij waren. Ik zei ja en ik ben blij dat ik dit heb gedaan.

Ze riep me naar voren en zei: “God gaf me Psalm 96 voor jou deze morgen. De heer wil zeggen dat de last op je hart van Hem is.” Later werd het duidelijk dat het de wijsheid van de Heer was om Zijn leiding publiekelijk te bevestigen in het bijzijn van onze gehele gemeenschap.”