Visie, missie en waarden

Visie

Zien dat Jezus wordt verhoogd door mensen te leren Jezus te volgen in de kracht van de Heilige Geest zodat Gods Koninkrijk wordt gebouwd in Nederland en daarbuiten.

Missie

Het maken van volgelingen van Jezus en het trainen van leiders om bewegingen te starten van eenvoudige kerken die zichzelf vermenigvuldigen in Nederland.

Stichting All Nations Nederland helpt en stimuleert mensen een maatschappelijk bestaan op te bouwen en om in hun eigen onderhoud te voorzien, o.a. door het helpen van mensen met het starten van nieuwe bedrijven en het bieden van praktische hulp (social justice).

Waarden

  • Heb God lief boven alles.
  • Heb elkaar lief.
  • Heb de mensen lief die Jezus nog niet kennen.
  • We willen een voorbeeld zijn door zelf discipelen te maken in de kracht van de Heilige Geest en er niet alleen over te praten.
  • We functioneren als een familie die samen op missie is. We bemoedigen elkaar, dagen elkaar uit en zorgen voor elkaar. Relatie gaat voor organisatie. We functioneren als een organisme.
  • We willen groeien in het functioneren in de kracht van de Heilige Geest.

All Nations International is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van duizenden kerken in 48 landen verspreid over Azië, Afrika, Noord- en Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Europa. Het gezamenlijke netwerk heeft in totaal ongeveer 450 missionaire werkers uitgezonden.

Organisatiestructuur

All Nations International wordt geleid door een internationaal leidersteam (ILT) bestaande uit: Dr. Mary Ho (Amerika), Dr. Juergen Kramer (Duitsland), Elizabeth Chen (Taiwan), Gerhard Barnard (Zuid-Afrika), Meredith Johnson (Amerika), Wilson Namuwoza (Oeganda) en Sally McClung (Zuid-Afrika). Zij hebben de rol van geestelijk leiderschap, bewaking van de visie en missie en uitvoering en het ontwikkelen en vaststellen van beleid. 

All Nations initieert haar wereldwijde werk vanuit vijf zogenaamde Hubs. De Hubs zijn gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika; Kampala, Oeganda; Kansas City, Verenigde Staten, Hamburg, Duitsland en Tainan, Taiwan. Iedere All Nations hub ontwikkelt de visie van All Nations voor de strategische regio. Een Hub mobiliseert kerken en werkers bij missionaire activiteiten en ondersteunt, traint en helpt bij het planten van nieuwe kerken. De Hub heeft een nauwe band met een lokale kerk en regionaal netwerk van kerken. Iedere Hub is zelfvoorzienend en beschikt over een team van medewerkers en kerkplanters.

De Stichting All Nations Nederland is in 2016 opgericht om het werk van All Nations in Nederland vorm te geven. De Stichting All Nations Nederland is de wettelijke vertegenwoordiging van All Nations International in Nederland en rapporteert aan het ILT.

De Nederlandse ANBI-stichting ondersteunt het Business for Movements project en wordt ingezet als vertegenwoordiger voor het werven van fondsen in Nederland en Europa.

Meer informatie over All Nations International, All Nations Nederland en All Nations Business for Movements is te vinden op:

https://businessformovements.org

https://allnations.international