Visie, missie en waarden

Visie

Zien dat Jezus wordt verhoogd door mensen te leren Jezus te volgen in de kracht van de Heilige Geest zodat Gods Koninkrijk wordt gebouwd en dat Nederland wordt veranderd.

Missie

Het maken van volgelingen van Jezus en het trainen van leiders om bewegingen te starten van eenvoudige kerken die zichzelf vermenigvuldigen in Nederland.

Stichting All Nations Nederland helpt en stimuleert mensen een maatschappelijk bestaan op te bouwen en om in hun eigen onderhoud te voorzien, o.a. door het helpen van mensen met het starten van nieuwe bedrijven en het bieden van praktische hulp (social justice).

Waarden

  • Heb God lief boven alles.
  • Heb elkaar lief.
  • Heb de mensen lief die Jezus nog niet kennen.
  • We willen een voorbeeld zijn door zelf discipelen te maken in de kracht van de Heilige Geest en er niet alleen over te praten.
  • We functioneren als een familie die samen op missie is. We bemoedigen elkaar, dagen elkaar uit en zorgen voor elkaar. Relatie gaat voor organisatie. We functioneren als een organisme.
  • We willen groeien in het functioneren in de kracht van de Heilige Geest.

All Nations Internationaal is een wereldwijd netwerk van kerken. Kijk voor meer informatie hier.

All Nations heeft 4 hubs in de wereld: Kaapstad (Zuid-Afrika), Kansas City (Amerika), Hamburg (Duitsland) en Kampala (Oeganda).

We ondersteunen meer dan 400 werkers in meer dan 45 landen over de hele wereld.