ANBI informatie

Naam van de instelling: Stichting All Nations NederlandANBI-1

RSIN/fiscaal nummer: 856180439

KvK nummer: 65600991

Correspondentieadres: Zwanenweide 8, 3993 EW Houten, Nederland

Telefoonnummer voorzitter: +31 (0)6 53 93 90 90

Telefoonnummer secretaris: +31 (0)6 52 68 81 09

Internet: www.allnationsnederland.nl

Mailcontact: info@allnationsnederland.nl

Bankrekening: NL73 RBRB 0931 0388 63, t.n.v. Stichting All Nations Nederland, BIC/SWIFT: RBRBNL21

Stichting All Nations Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling volgens de Statuten

Stichting All Nations Nederland heeft als doelen:

 • het trainen, coachen en stimuleren van mensen in en buiten Nederland om Jezus te volgen en kleine geloofsgemeenschappen (kerken) te starten, die zichzelf vermenigvuldigen;
 • het stimuleren en helpen van mensen om een maatschappelijk bestaan op te bouwen en om in hun eigen onderhoud te voorzien, onder andere door het helpen van mensen met het starten van nieuwe bedrijven en het bieden van praktische hulp (social justice);
 • en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

Bram de Korte (penningmeester/voorzitter)

Chris Steyn (secretaris)

Erik Bakker (algemeen bestuurslid)

Jonathan Fokker (algemeen bestuurslid)

Manier waarop de instelling geld werft

Financiën worden verkregen vanuit sponsoring (particulier, fondsen en ondernemers), zowel van donoren die op regelmatige basis als ook eenmalig geld aan de stichting doneren. Daarnaast wordt per project geld ingezameld middels fundraising acties en crowd funding om nieuwe projecten te financieren.

Bestedingsbeleid

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor specifieke projecten en algemene kosten.

We onderscheiden de volgende kosten:

Organisatiekosten

 • Website (hosting en domeinnaam)
 • Administratiekosten (KVK inschrijving, jaarrekening)
 • Bankkosten
 • Marketing (flyers)
 • Fondsenwervingskosten
 • Vrijwilligerskosten
 • Overige kosten

Projectkosten

 • Reiskosten trainers
 • Coaching en trainingskosten
 • Projectmanagement
 • Overige kosten

Stichting All Nations Nederland streeft er naar de organisatiekosten zeer beperkt te houden. Bestuursleden hebben geen recht op vacaties, wel op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

Niet meer dan 20 % van de ontvangen bijdragen van derden mag worden aangewend voor organisatiekosten.

Beloningsbeleid

Stichting All Nations Nederland heeft geen mensen in dienst en draait op vrijwilligers. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan van 2020-2022 van de Stichting All Nations Nederland te downloaden. 

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.