Even voorstellen… deel 2

All Nations Nederland (ANN) heeft vier bestuursleden – een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid van ANN/ANI. In deze en de volgende artikelen laten we één van de bestuursleden aan het woord, zodat u hen (beter) leert kennen. Wat is hun taak voor ANN en wat drijft hen? 

Erik Bakker, 58 jaar, is algemeen bestuurslid voor ANN. Een half jaar geleden trad hij toe tot het bestuur, precies na het afsluiten van een sabbatical. De organisatiestructuur en het beleid zijn de aandachtsgebieden van Erik. “Ik doe mijn werk voor ANN met veel plezier. Bestuurswerk ligt me goed en de missie van All Nations is ook die van mij; ik loop warm voor het bereiken van de enkeling die op zoek is naar God, en die kan aansluiten bij één van de huiskerken in zijn of haar regio. De tijd is over dat we als anonieme consumenten in een podiumkerk zaten, verscholen tussen de andere bezoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat het persoonlijk volgen van de Here Jezus óók betekent dat je jezelf laat zien en je je verbindt met je omgeving. Door de kleinschalige aanpak van de huiskerken ontstaan diepgaande gesprekken, een onderlinge vertrouwensband en doeltreffende evangelisatie en bijbelstudie. We volgen hierbij het ‘Disciple Making Movements’ (DMM) principe.”

Erik en zijn vrouw Joke wonen in Helmond. Ze zijn naast hun dagelijks werk en naast Eriks bestuurswerk voor ANN actief met het starten en onderhouden van huiskerken in Brabant en Limburg volgens DMM. “Deze provincies kennen sowieso veel katholieken die niet of nog niet daadwerkelijk de Here Jezus hebben aangenomen als Verlosser. Onder deze mensen zijn er velen op zoek. Dankzij ons DMM-werk kunnen we hen bereiken en kunnen zij op hun beurt nieuwe discipelen maken. Een niet te stoppen proces!”

Andere berichten die misschien interessant zijn