Project Catalyst

In Azie (India, Bangladesh, Pakistan en Nepal) werken we op verschillende locaties met lokale teams aan het starten van nieuwe kerken en nieuwe bedrijven om de onbereikten te kunnen bereiken.

Onze projectmedewerker traint locale mensen die fulltime bezig willen zijn met het stichten van kerken in een strategische methode hiertoe. Het gaat erom dat er huiskerken worden geplant die zichzelf vermenigvuldigen (in tegenstelling tot kerken die groeien d.m.v. het toevoegen van nieuwe leden). Dit leidt nl. tot zeer snel groeiende netwerken van huiskerken.

Actieve huisgemeentestichters  worden daarnaast getraind in het starten en voeren van een eigen bedrijf. En wel om de volgende redenen: 

 • Veel gebieden zijn gesloten voor het evangelie.
 • Veel mensen die discipelen maken, hebben geen geld om voor hun gezin te zorgen, of naar onbereikte plaatsen te reizen.
 • Er is een gebrek aan kennis en ervaring hoe goed met geld om te gaan (verdienen, uitgeven, sparen, geven, investeren).
 • Er is geen kapitaal beschikbaar om bedrijven te starten, omdat banken geen leningen geven aan deze starters.
 • In Afrika, Azië en het Midden-Oosten is er een grote afhankelijkheid van Westers geld.

Door het hebben van een bedrijf hebben deze kerkplanters enerzijds een instrument om onbereikte bevolkingsgroepen te kunnen benaderen: anderzijds helpt het bedrijf de kerkplanters in hun onderhoud te voorzien.

De projectmedewerker:

 • geeft 5-daagse trainingen (Church Planting & Pioneer Business Planting Training)
 • traint en coacht bij het faciliteren van Discovery Bible Studies
 • traint en coacht bij het vermenigvuldigen van huiskerken op basis van 2 Tim. 2:2
 • begeleidt bij het schrijven van businessplannen
 • begeleidt bij het opzetten van bedrijfsadministraties
 • begeleidt bij het opzetten van een Faith-Fund
 • begeleidt bij het opzetten van een lening-terugbetaaladministratie

Voor dit project worden maandelijks gemiddeld € 1050 onkosten gemaakt:

 • Huur, eten en drinken €250,-
 • Internet/mobiel €30,-
 • Verzekeringen €275,-
 • Abonnementen €29,-
 • Taalstudie €150
 • Eenmalige kosten (reis-/verblijfkosten buurlanden, vliegtickets, verlof Nederland) €250,-
 • Geven €50,-
 • Onvoorzien €25,-

Totaal € 1050,-

Zou je bij willen dragen aan de verspreiding van het evangelie in Azie d.m.v een maandelijkse bijdrage? Dat kan d.m.v. het scannen van de QR code. 

Ook kun je bijdragen door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Catalyst

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting

Deel deze campagne

0
Opgehaalde fondsen
0
Doel per maand

9 donateurs

Doneer nu

85%
Scan de QR code en doneer

Je kunt ook geven door geld over te maken op het volgende rekeningnummer:
Stichting All Nations Nederland
NL73 RBRB 0931 0388 63
BIC/SWIFT: RBRBNL21
o.v.v. Project Catalyst

Stichting All Nations Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting kunnen afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

ANBI-1