De impact van vermenigvuldigen; startkapitaal voor discipelen met een ondernemersgeest

Vorig jaar hebben we een fonds gestart voor christenen in Malawi, die zich hadden aangemeld bij Pioneer Business Planting als startend ondernemer. Vanuit dit fonds konden zij in aanmerking komen voor een startkapitaal. Er waren enkele voorwaarden, zoals een degelijk businessplan. De doelstelling is niet alleen het runnen van de business, zodat de ondernemers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, maar ook het evangelie brengen tijdens hun werk aan zakenrelaties en afnemers.

Dankzij dit fonds zijn er vijf ondernemers gestart met hun business: een taxibedrijf, een hardware zaak, een restaurant, een winkel met tweedehands kleiding en een zaak met haardhout. Onlangs hebben deze ondernemers een gedeelte van hun startkapitaal terugbetaald, zodat nieuwe discipelen met financiële hulp hun bedrijf kunnen opzetten.
 
Shadrack uit Malawi ontving een startkapitaal voor zijn plan om ijsblokken te verkopen. “In onze regio is vissen een belangrijke bron van inkomsten. De vissers moeten hun gevangen vis direct kunnen koelen wanneer hun aanbod verkocht of nog getransporteerd moet worden. Ik ben mijn bedrijf begonnen met een compagnon van me, discipel Esau. Samen delen we het evangelie onder de vissers.”
 
Thoco ontving haar kapitaal om haar dameskapsalon te kunnen starten. “Ik doe mijn werk met passie. En elke klant krijgt natuurlijk het goede nieuws over het verlossingswerk van de Heere Jezus te horen.” Thoco leidt verschillende beginnende huiskerken.

Gift ontving ook een startkapitaal. “Momenteel breid ik mijn geitenboerderij uit. Dit was alleen mogelijk dankzij de financiële hulp.” Gift onderwijst discipelen en start verschillende huiskerken.
 
Deze aanpak, waarbij geld gedoneerd en geïnvesteerd wordt, heeft het effect van een olievlek! Langs deze weg laten de startende ondernemers zélf het fonds groeien, en kunnen meer en meer ondernemers hun bedrijf beginnen. Wanneer het startkapitaal niet meer nodig is, en de ondernemer op eigen benen staat, gaat het bedrag terug in het fonds en wordt het gebruikt voor de volgende starters.

Andere berichten die misschien interessant zijn