DMM in Nederland: Als je de Heer gehoorzaamt, verandert je leven

Chris Steyn, secretaris binnen het bestuur van All Nations Nederland, is ook werkzaam in het veld; hij faciliteert verschillende groepen discipelen; daarnaast coacht hij de faciliteerders van de volgende generatie groepen. Wat houdt zijn dagelijkse werk voor ANN in? 

“Ik start kleine groepjes discipelen”, vertelt Chris. “Ik train deze broeders en zusters zodanig, dat zij op hun beurt ook leren om nieuwe groepen te starten. Zo ontstaan er geestelijke generaties naar de manier waarop Paulus in opdracht van God te werk ging. Hij onderwees Timotheüs, en deze geestelijke zoon van Paulus zette het werk voor de Heere op de manier van Paulus voort.”

PERSOONLIJKE RELATIE
“Voor alle groepen geldt dat we, tijdens de bijeenkomst van de groep, onze ‘drieslag agenda’ volgen: we kijken terug, we kijken omhoog en we kijken vooruit. De facilitator van de groep zorgt ervoor dat de vragen en antwoorden, die bij de driedeling horen, allemaal aan bod komen: ‘Waarvoor zijn we dankbaar als we terugkijken op de afgelopen week?’ En: ‘Waar worstel je mee?’ Bij het terugkijken hoort fellowship, bidden voor elkaar en relaties opbouwen. Bij het omhoogkijken hoort dat we gezamenlijk de Bijbel lezen en daardoor leren verstaan wat de Heere van ons persoonlijk vraagt te doen voor de komende week. De Bijbel is het Boek dat ons leert om onze persoonlijke relatie met God en onze naaste te versterken. Tijdens het vooruitkijken laten we elkaar weten welke persoonlijke opdracht we hebben gelezen in Gods Woord en welke specifieke taak er dus voor ieder van ons klaarligt. Middels gebed steunen we elkaar om deze taak te kunnen realiseren. De week erop starten we weer met terugkijken en horen we niet alleen waarvoor we dankbaar zijn, waarmee we worstelen, maar ook hoe het is gegaan met het uitvoeren van de unieke taak. Zo leren we verantwoording af te leggen aan de Heere en aan elkaar. We leren van elkaar en bemoedigen elkaar. Als wij zes maanden lang, elke week elkaar ontmoeten en elkaar de vragen stellen waarvoor we dankbaar zijn en waarmee we worstelen, dan weten we echt wat er in elkaars leven speelt. We leren elkaars stormen kennen, elkaars zorgen en moeiten. En elkaars overwinningen in de Heere! Veel beter dan binnen welke christelijke bijeenkomst ook.”

GEESTVERWANTSCHAP
“Deze aanpak is gebaseerd op de vermenigvuldiging van ‘Discovery Groups’ die uiteindelijk ‘Disciple Making Movements’, kortweg DMM vormen”, licht Chris toe. “Kleine groepen discipelen, zogeheten Discovery Groepen, of, in het Nederlands, ‘Ontdekkingsgroepen’. Wereldwijd zijn letterlijk duizende organisaties en gemeenten bezig met DMM / Ontdekkingsgroepen. De aanpak van ontdekkingsgroepen gaat veel dieper dan bijvoorbeeld een gangbare Bijbelstudie omdat er dus sprake is van wezenlijk contact. Aan het eind van een Bijbelstudieavond kun je geweldig enthousiast zijn over hetgeen je hebt geleerd. Maar dat is alleen kennis verwerven. Op zich zeker goed, maar met ontdekkingsgroepen leren we gehoorzaamheid aan de Heere – vandaar de naam binnen DMM ‘Obedience-Based Discipleship’ – en ontstaat er tevens die diepe, onderlinge geestverwantschap. We kennen elkaars naam, maar ook die van familieleden, vrienden, collega’s en buren voor wie we met elkaar bidden. We bidden voor herstel binnen huwelijken, voor verzoening tussen familieleden onderling, voor een goede verstandhouding op de werkvloer, etc. Net wat noodzakelijk is.”

VERTROUWELIJK
“Momenteel kom ik ook online samen met verschillende groepen artsen. Één ervan bestaat uit een arts uit Armenië, waar recent oorlog was, een collega uit Litouwen en een andere collega uit Servië. We hebben geleden samen met onze collega tijdens de oorlogsperiode. Elke zaterdagochtend ontmoetten wij elkaar online en namen we uitgebreid gebedstijd. Dat is heel bijzonder. De band die toen ontstond, is niet te beschrijven. Zo heb ik vele groepen buiten Nederland waarmee ik regelmatig online ontmoetingen heb; bijna allemaal medische groepen. Artsen en gezondheidszorgwerkers over de hele wereld. Dankzij de connectie als christen én als vakgenoot hoor ik vaak: ‘Nergens anders kan ik delen, wat ik in onze groep kan delen. Want ik weet dat jullie vertrouwelijk omgaan met mijn informatie. Als ik worstel met iets, durf ik het niet in mijn eigen gemeente te zeggen, maar wel hier in onze groep.’ Dit schetst de geestverwantschap van de DMM groepen. In welke groep je ook zit… omdat wij steeds voor elkaar bidden, deelt God Zijn hart voor de anderen van de groep met jou als discipel. Het is niet maar een soort vrijblijvende vriendschap, maar een bewogenheid met en over elkaar die door God bewerkt wordt. Deze diepe relatie vindt plaats op geestelijk, psychologisch en sociaal terrein. En dat werkt verrijkend en genezend.”

PILOT
“In mijn regio zijn wij onlangs in contact gekomen met de stichting R3NEW. Zij doen aan wijkopbouw en werken aan verbinding binnen buurten. Met deze broeders en zusters zijn we vier ontdekkingsgroepjes gestart. Elke groep heeft zijn eigen facilitator, net als overal bij DMM. De taak van de facilitator is ervoor zorgen dat alle vragen aan de orde komen. En dat er een afspraak wordt gemaakt voor de week erop. Mijn rol namens ANN is om de vier faciliteerders te coachen. Ons doel als ANN is om als katalysator synergie te creëren met andere organisaties zoals R3NEW en gemeenten die ook met DMM (willen) werken. Dan moet je denken aan christenen die onder vluchtelingen werken, in achterstandswijken of binnen delen van Nederland waar maar weinig Bijbelgetrouwe christenen wonen. Ieder doet z’n eigen ding, maar de verbindende factor is de Heere en onze DMM werkwijze. Als ANN hebben we daarom besloten om onze medechristenen op te zoeken en samen een groeiend netwerk te bouwen en elkaar zo te ondersteunen en te versterken. Vandaar dit eerste project samen met R3NEW.”

ÉÉN PROMINENTE PERSOON
“Er is sprake van een DMM-beweging als er minimaal vier generaties geestelijke vermenigvuldiging plaatsgevonden heeft en er meer dan 1000 mensen bij betrokken zijn.
Dus wereldwijd zijn er nu meer dan duizend DMM. De twee grootste bewegingen zijn in China en India. Bij allebei zijn er meer dan één miljoen personen betrokken. Ikzelf heb het voorrecht gehad om de betrokken trainers/facilitators te mogen ontmoeten. Het is gewoon onvoorstelbaar hoe de Heere bezig is om daar discipelen te maken. Ook in Iran zijn verschillende DMM. Heel veel mensen komen tot geloof door de ontdekkingsgroepen. Veel gebeurt natuurlijk onder de radar. In China is al wel iets meer openheid, maar ook daar worden gelovigen vervolgd. Tegen de zesde generatie weet niemand meer wie de starter van de eerste groep is. Dus iemand uit de zesde generatie kunnen ze gevangennemen, maar deze christen weet niet wie de starter van de eerste generatie is. Dat is de kracht van DMM. Anonimiteit. Je hebt geen sterfiguren. Geen prominente voorgangers. Binnen DMM is er maar één prominente Persoon en dat is de Heere Jezus Christus Zelf. Het draait allemaal om Hem leren kennen en Hem gehoorzamen en deze kennis en gehoorzaamheid door te geven aan volgende groepen.”

VERZOENING
“Ik heb iemand getraind die een heel slechte relatie had met zijn eigen familie. Er was bijna geen contact meer. Door het DMM-proces heen kwam een heel bijzondere verzoening op gang. De relatie tussen vader en zoon is helemaal goed gekomen. Vooraf leek dat onmogelijk. De zoon heeft op zijn beurt discipelschapsgroepen opgestart. En uit deze groepen zijn opnieuw nieuwe groepen ontstaan. Dus in Nederland zijn er al drie generaties vermenigvuldiging. En dat is heel bijzonder, want hier zijn maar heel weinig groepen van drie generaties bekend. Deze ‘boom’ start nu met de vierde generatie en dat dus uit een ‘stam’ waar verzoening heeft plaatsgevonden. Hiervoor ben ik de Heere diep dankbaar.

BIDDEN TIJDENS DE KOFFIE
“Zeven jaar geleden kwam ik in aanraking met DMM. En nog altijd ben ik de Heere zeer dankbaar dat ik het gedachtengoed van DMM heb mogen leren kennen. In de eerste plaats heeft het mij helemaal veranderd. De Heere gaat echt met je aan de slag. Ik heb nu soms wel vijftien online bijeenkomsten per week. En bij elke bijeenkomst moet ik zeggen: ‘Wat ga ik doen?’ En dan moet ik rapporteren aan de groep of ik het heb gedaan of niet. Het geheim is om je doelstellingen niet al te ambitieus te maken. Dat leren we elkaar. We starten met kleine, haalbare stapjes. Zo voorkom je dat je ontmoedigd raakt. Aan een broeder in Griekenland stelde ik ooit het kleinste stapje voor. Hij werkte dag en nacht en had dus, volgens hemzelf, geen tijd voor gebed en Bijbellezen. Ik vroeg hem: ‘Drink jij, als echte Griek, in de ochtend een kop koffie?’ ‘Maar natuurlijk’ antwoordde hij. Dus zei ik: ‘Zou het mogelijk kunnen zijn dat je 15 seconden gaat bidden, terwijl je je koffie drinkt?’ Ja, dat zou hij wel redden. Dus daarmee is hij gestart. De Heere overvraagt ons niet. Hij vraagt alleen maar een volgend stapje. De Heere transformeert zijn discipelen.
Als ik broeders en zusters vraag om feedback na een jaar, is het antwoord dat ik krijg dat de groep levensveranderend is geweest. Life changing. Waarom? Eenvoudigweg omdat deze christenen hebben geleerd de Heere Jezus te gehoorzamen. Als je dat eerst doet, verandert je leven.”

Andere berichten die misschien interessant zijn