God verhoort gebeden: 97 kerkplanters  ontvangen certificaat Pioneer Business Planting in Meserani, Tanzania, te midden van een regenwonder!

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.

Toen we in september 2023 aankwamen in Meserani, Tanzania, ontdekten we dat de regio drie jaar lang geen regen had gehad. Wanneer er geen regen valt, wordt het starten van een bedrijf een zware strijd. Het droge land brengt niet alleen de gewassen in gevaar, maar zorgt er ook voor dat dieren niet kunnen drinken. Hierdoor worden ze ziek en sterven ze. Als het vee bezwijkt aan ziekte, verliezen gezinnen vitale bezittingen en worden gemeenschappen geconfronteerd met economische wanhoop.

Als de droogte aanhoudt, worden mensen bovendien gedwongen om elders water te zoeken. De zoektocht naar deze essentiële bron leidt vaak tot ontheemding, omdat gezinnen migreren naar gebieden met gunstiger omstandigheden. Deze migratie leidt tot spanningen en conflicten tussen gemeenschappen die strijden om de schaarse hulpbronnen.

Terwijl we samen aan het bidden waren, schoot Jesaja 35:1, 2 (HSV) ons te binnen: “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.”

We profeteerden dat deze woestijn zou bloeien!

We werden ook herinnerd aan 2 Kronieken 7:13, 14 (HSV) “13 Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, 14. en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”

In de zondagsdienst hebben we over deze twee teksten gesproken. Na gebed en onderwijs begonnen de mensen zich te bekeren en te veranderen tijdens de week van de Pioneer Business Planting training.

Een paar weken geleden ontvingen we bericht dat het begon te regenen in het gebied. God heeft onze gebeden verhoord. Hij is trouw.

God veranderde de gemeenschap door de Pioneer Business Planting training. Normaal gesproken konden we in het droge seizoen niet meer dan 10-15 mensen verwachten. Maar God overtrof onze verwachtingen. Aan het einde van de week konden we 97 mensen een certificaat geven, voornamelijk vrouwen. Bekijk de video hieronder!

Eind oktober 2023 bracht onze regionale leider George een vervolgbezoek om te coachen, te bemoedigen en te bidden. We waren verbaasd over wat God had gedaan. Mensen waren begonnen hun bedrijf te laten groeien, spaarden van hun winst en investeerden in andere bedrijven. Van het verkopen van landbouwproducten tot het beheren van kleine winkels, deze ondernemers toonden veerkracht en vastberadenheid.

Succesverhalen

De reis onthulde inspirerende succesverhalen:

  • Enairoshi Melubo, een pionier in de verkoop van suiker en theebladeren terwijl ze ook een pluimveebedrijf runt.
  • Sinyati Oyaya, een zakenvrouw gespecialiseerd in theebladeren en groenten.
  • Nashipai Oyaya, richt zich op suiker en melk.
  • Neema Olomo, beheert een gevarieerd bedrijf met tomaten, aardappelen, groenten en uien.
  • Sinyati Sangau, verkoopt rijst en tomaten.
  • Ngais Olomo, die op creatieve wijze beltegoed en theebladeren combineert in haar bedrijf.

 

Bovenstaande ondernemers zoals Enairoshi Melubo, Sinyati Oyaya en Neema Olomo verkopen niet alleen producten; ze bouwen aan een toekomst. In totaal zijn er 40 bedrijven gestart.

Dankbaarheid en impact

Een van de meest ontroerende momenten was Mama Namayani Olomo die haar dankbaarheid uitsprak. Haar woorden, “Ik heb niets terug te geven, maar weet alleen dat ik dankbaar ben”, weerspiegelen het gevoel van veel gezinnen wier leven positief is beïnvloed door dit initiatief. Het effect van onderwijs en ondernemerschap reikt verder dan individuen. Het heeft een positieve impact op hele gemeenschappen.

Een van de vrouwen vertelde: “Ik ging vroeger altijd slecht met mijn geld om, maar tegenwoordig herinvesteer ik de winst op een verstandige manier in een ander bedrijf om het rendement te maximaliseren.” Ondanks dat ze kleine bedrijfjes runnen, beginnen veel van hen met het wekelijks sparen van hun winsten en nemen ze vervolgens deel aan spaargroepen.

In slechts een korte periode heeft deze reis de transformerende kracht aangetoond van Gods Geest en onderwijs in het starten van bedrijven bij de onbereikte bevolkingsgroepen. De toewijding van individuen om te leren, te groeien en hun gemeenschap te verbeteren is een bewijs van het potentieel voor positieve verandering.

"Als mijn volk, dat bij mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere berichten die misschien interessant zijn