Lessen uit 2022 (1): Geen schrijfcultuur en coaching

Kerkplanters helpen bij het opstarten van bedrijven in Afrika, Azië en het Midden-Oosten kan chaotisch zijn! Niet alles gaat goed. Er zijn uitdagingen waar we geen invloed op hebben, zoals COVID-maatregelen, hoge inflatie of politieke instabiliteit, maar we hebben ook te maken met denkwijzen en bolwerken en andere problemen die ons beperken om vruchtbaar te zijn voor het Koninkrijk.

We moeten eerlijk zijn over deze uitdagingen, ze onder ogen zien, ervoor bidden en strategieën bedenken zodat we kunnen groeien en deze problemen kunnen overwinnen.

In dit artikel wil ik de eerste twee uitdagingen delen die we in 2022 tegenkwamen en wat we hebben gedaan om ze te overwinnen.

1. Geen schrijfcultuur

Een groot aantal van de mensen waar we mee werken, komt uit een Afrikaanse of Aziatische cultuur waar lezen en schriftelijke communicatie niet sterk benadrukt wordt. Veel mensen schrijven niet of vinden het lastig.

De meeste mensen hebben na het volgen van de Pioneer Business Planting training  moeite met het schrijven van een businessplan. Dit vertraagt het proces en demotiveert de mensen. Om dit probleem aan te pakken, hebben we het Business Model Canvas van Strategyzer in ons trainingsprogramma opgenomen. Deze tool biedt een visueel eenvoudig alternatief voor het conventionele businessplan door je business model op een visuele manier en op één pagina samen te vatten.

Dit betekent niet dat businessplannen niet nodig zijn, maar het helpt de cursisten enorm door hun ideeën op één vel papier in kaart te brengen. Het geeft ze houvast, overzicht en focus. Bovendien is het eenvoudig en makkelijk te reproduceren en helpt het enorm in de coaching. Zie hieronder een voorbeeld van een Business Model Canvas van een carwash in Kenia dat we aan het opstarten zijn.

2. Sterke coachingsrelaties opbouwen

Het geven van de Pioneer Business Planting training is slechts één aspect van het totale proces. Om kerkplanters te helpen zelfvoorzienend te worden en Koninkrijksbedrijven op te zetten om de onbereikten te bereiken, is het cruciaal om sterke coachingsrelaties op te bouwen.

Ons onderzoek laat zien dat in plaatsen waar deze strategie is geïmplementeerd significante verbeteringen zijn: discipelen voelen zich beter ondersteund, hun bedrijven bloeien op en leningen worden consistenter terugbetaald.

Coaching is een term die overal wordt gebruikt en veel kan betekenen. Onze definitie van coaching is NIET dat we een uur per maand met elkaar praten over hoe het met je gaat.

Nee, het is een intentionele, doelgerichte strategie om het leven te delen en de gecoachte verantwoordelijk te houden voor zijn of haar visie om discipelen te maken en bedrijven te planten. Coaching is het maken van discipelen en het trainen van leiders net zoals Jezus en de apostelen dat deden.

We gebruiken 1 Tessalonicenzen 2:7-12 (HSV) als themavers voor onze coaching:

[7] maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. [8] Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. [9] U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt. [10] U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. [11] Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. [12] Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.

We zijn vaders en moeders voor degenen die we coachen. We zijn vriendelijk als een moeder en vermanend, opbouwend en aanmoedigend als een vader. Het eindresultaat is dat de persoon die we coachen met alles wat hij doet God eert.

Elke deelnemer die met het geleerde aan de slag gaat, wordt gekoppeld aan een lokale coach die hem of haar regelmatig opvolgt en helpt om vruchtbaar te zijn in het planten van bedrijven. Op het moment van schrijven hebben we 69 trainers en coaches beschikbaar. De meesten hiervan zijn de lokale Afrikanen en Aziaten.

Onze huidige uitdaging is meer coaches en trainers op te leiden, speciaal onder de lokale mensen. Om dit te bereiken hebben we een eenvoudig coachingsmodel ontwikkeld dat coaches aanmoedigt om hun coachees belangrijke vragen te stellen, zoals: “Wie ben je aan het coachen?” en “Bij welke activiteiten zijn ze betrokken geweest?”. Dit helpt bij vermenigvuldiging.

Door deze lessen en de strategieën die we hebben geïmplementeerd, willen we kerkplanters in staat stellen om zelfvoorzienend te worden en zaken te gebruiken om het bereik van het evangelie te vergroten.

Andere berichten die misschien interessant zijn