Lessen uit 2022 (2): Omgaan met geld

In mijn vorige artikel schreef ik over hoe we de kloof in schriftelijke communicatie hebben aangepakt door het Business Model Canvas toe te voegen en intensieve coaching te doen met kerkplanters.

In dit artikel deel ik de uitdagingen die we zijn tegengekomen op het gebied van omgang met geld en wat we gedaan hebben om hier mee om te gaan. Ik zal iets vertellen over het maken en bijhouden van een persoonlijk budget, het gebruiken van zakelijk geld voor je eigen persoonlijke uitgaven en hoe we financiële openheid en transparantie kunnen bevorderen in huwelijken.

1. Een gezinsbudget maken en houden

Voor veel deelnemers is het maken van een gezins- of persoonlijk budget een nieuw concept, en het houden aan het budget blijkt nog moeilijker te zijn. Op een keer onderbrak een Afrikaanse leider me tijdens onze les over het maken van een persoonlijk budget en zei:

“Jonathan, ik word verdrietig van deze les. Ik weet dat dit heel belangrijk is. Maar laten we eerlijk zijn. Dit is een van de grootste problemen waarom Afrikanen schulden hebben en niet succesvol zijn. We maken geen persoonlijk budget en houden ons er niet aan.  Onze ouders hebben nooit voor ons gespaard. We leefden van “hand tot mond”. Zij maakten geen persoonlijk budget en wisten niet hoe ze zich eraan moesten houden. Ze maakten geen plannen. Wij hebben geen voorbeelden en hebben het er moeilijk mee, maar ik weet dat het heel belangrijk is.”

Gedurende het tijdperk van het kolonialisme werden veel Afrikanen uitgebuit en als slaven gebruikt. Ze werden als minderwaardig gezien. Ze hadden niet veel te eten en geen mogelijkheden om een eigen leven op te bouwen. Dit heeft de mentaliteit van de mensen enorm beïnvloedt:

1. Ze voelden zich minderwaardig. Ze waren het niet waard om een verandering teweeg te brengen. Ze dachten dat ze het niet konden.

2. Ze vertrouwden op buitenstaanders om te overleven.

3. Ze waren bang om initiatief te nemen. Wat zou er gebeuren? Zal ik falen?

We zien deze angst ook in de Bijbel toen de 12 verspieders terugkwamen van hun verkenning van het beloofde land. Na jaren van slavernij in Egypte klaagden 10 van de 12 verspieders en verspreidden slechte woorden (Numeri 13). Ze waren bang om het beloofde land binnen te gaan. Ze wisten niet wat er zou gebeuren. Ze moesten leren om op eigen benen te staan.

Als gevolg van dit kolonialisme leven veel mensen in Afrika in armoede. Ze voelen zich minderwaardig, maar zijn ook bang en nemen niet altijd initiatief. Ze hebben ook geen model om een persoonlijk budget te maken, bij te houden en te plannen.

De gedachten en het hart van de mensen moeten veranderen door de kracht van het Woord en de Heilige Geest.

Ef 1:17-19 (HSV) 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
[18] namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,
[19] en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

Rom 12:2 (HSV) 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

2 Kor 10:4-5 (HSV) 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Mensen moeten hun slavernijmentaliteit achter zich laten en een nieuwe mentaliteit ontwikkelen waarin ze zonen en dochters van de Vader zijn. Bolwerken moeten worden neergehaald.

Dit zijn de dingen die we doen om mensen te leren dit te overwinnen:

1. Bidden. Bidden is heel belangrijk. We vragen de Heilige Geest om openbaring en overtuiging. En we onderwijzen en delen het Woord van God.

2. We leren de mensen hoe ze een persoonlijk/familie budget moeten maken. We geven niet alleen les, maar we gaan met ze zitten en helpen ze één op één en coachen ze om het op te schrijven.

3. We hebben het Enveloppenspel geïntroduceerd als onderdeel van de training Pioneer Business Planting. Dit spel leert deelnemers om hun persoonlijke inkomen te verdelen in verschillende categorieën, voorgesteld door fysieke enveloppen. Door middel van levensechte scenario’s leren deelnemers hoe ze financiële beslissingen moeten nemen. Ze moeten bijvoorbeeld nadenken over passende acties als hun geld in de ‘voedsel’-envelop voor de maand op is.

4. Daarnaast hebben we Google Spreadsheets en Excel sheets ontwikkeld voor het maken van een persoonlijk en business budget, boekhouden en cashflow. Met dit digitale hulpmiddel kunnen coaches de financiële gegevens van deelnemers bekijken en effectievere coaching bieden.

5. We herhalen de principes van financieel management in onze coaching. We doen dit heel bewust, van dag tot dag en van week tot week. We gaan terug naar de bijbel en geven aanmoedigingen en tips.

2. Zakelijk geld uitgeven voor persoonlijke uitgaven

Mensen in Afrika en Azië besteden hun zakelijke inkomsten vaak aan persoonlijke uitgaven. Het volledige dagloon van een kapperszaak kan bijvoorbeeld worden besteed aan voedsel voor het huishouden. Deze praktijk is geworteld in de grimmige realiteit dat veel mensen in erbarmelijke omstandigheden leven en niet over voldoende middelen beschikken.

Deze aanpak heeft echter een belangrijk nadeel: geld dat idealiter opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd zou moeten worden, zoals voor de aanschaf van voorraad, gaat uiteindelijk naar persoonlijke uitgaven. Hierdoor kan er vaak minder worden verkocht en wordt de omzet minder.

In onze trainings- en coachingprogramma’s benadrukken we een fundamenteel principe: de fondsen van een bedrijf zijn gescheiden van de persoonlijke financiën van de bedrijfseigenaar. De eigenaar heeft alleen recht op een bepaald salaris. Hoewel dit in eerste instantie schokkend kan zijn, wint het geleidelijk aan kracht en acceptatie door voortdurende coaching en training.

Een voorbeeld uit Kenia is een van onze toegewijde kerkplanters. Door een deel van zijn inkomsten opzij te zetten voor noodgevallen in plaats van het alleen te gebruiken voor persoonlijke uitgaven, was hij in staat om een inbraak te doorstaan. Gewapend met het geld dat hij voor dit doel had gespaard, verving hij onmiddellijk de gestolen voorraad en kon hij zijn winkel zonder vertraging heropenen.

3. Openheid en transparantie tussen echtgenoten over financiën

In Afrikaanse en Aziatische samenlevingen hebben we een culturele tendens opgemerkt waarbij echtgenoten vaak financiële informatie voor elkaar verborgen houden. Een man kan bijvoorbeeld zijn baan of inkomen bagatelliseren tegenover zijn vrouw uit bezorgdheid over onverantwoorde uitgaven, of een vrouw kan details over haar uitgaven achterhouden voor haar man.

Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen en spanningen binnen dr relatie. Om een open dialoog over financiën aan te moedigen, hebben we onze terminologie veranderd van “Persoonlijk budget” naar “Gezinsbudget”. Bij het vinden van deelnemers voor de training moedigen we echtparen aan om naar de training te komen en samen te leren. We moedigen echtgenoten actief aan om samen een gezamenlijk gezinsbudget op te stellen, waardoor eenheid en wederzijds begrip worden bevorderd.

Door middel van deze lessen en de strategieën die we hebben geïmplementeerd, willen we mensen mondiger maken, duurzame bedrijfsontwikkeling stimuleren en effectief financieel beheer bevorderen.

Andere berichten die misschien interessant zijn