Eritrese vluchtelingen in Oeganda bouwen aan een nieuwe toekomst door het verkopen van koffie

Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.

Akello combineert business en het maken van discipelen, waarbij hij Jezus’ voorbeeld aanhaalt van het gebruik van een boot om te vissen voordat hij een diepere boodschap deelt. Ondanks uitdagingen, zoals vervolging in Eritrea, blijft Akello veerkrachtig en heeft hij een hart voor het helpen van vluchtelingen om zich te vestigen en zelfvoorzienend te worden. 

Hij bracht een week door in de gevangenis in Eritrea tijdens een periode van vervolging van christenen door de overheid. De autoriteiten beschuldigden hen ervan lawaai te maken tijdens een samenkomst. Nadat ze te maken kregen met vervolging en hen werd gevraagd een belofte te ondertekenen om de samenkomsten niet voort te zetten, besloten hij en zijn ouders Eritrea te verlaten voor Ethiopië. Veel voorgangers en christenen zitten nog steeds in de gevangenis in Eritrea.

Akello is geboren in Asmara, Eritrea en heeft een master in Internationale Handel. Hij groeide op in een evangelische kerk en benadrukt het belang van het delen van christelijke waarden door daden en waarheid.

Eind 2022 deed hij mee aan een Pioneer Business Planting-training in Kenia en werkt nu in Oeganda. Na het doen van marktonderzoek heeft hij een koffiebedrijf opgezet voor Eritrese vrouwelijke vluchtelingen. De vrouwen krijgen een koffiepot en serveren traditionele koffie net buiten hotels en restaurants in Kampala.

Naast het koffiebedrijf, heeft Akello boter ingekocht dat hij vermengd met kruiden. Deze speciale boter verkoopt hij nu aan restaurants. Naast deze twee bedrijven helpt hij vluchtelingen ook bij het aanvragen van hun visum. Deze bedrijven dienen als een middel om relaties te bouwen, community te bouwen en ook om het evangelie te verspreiden. Ondanks de kleinschaligheid van zijn bedrijfjes is Akello van plan om uit te breiden, vooral met de boterhandel. 

Akello’s passie ligt in het helpen van vluchtelingen! Door ze te helpen met hun asielaanvraag, hen bij elkaar te brengen, te vertellen over Jezus en ze te helpen bedrijven te starten, kunnen de vluchtelingen een duurzaam leven kunnen opbouwen. Zijn reis heeft hem van Eritrea naar Ethiopië, Kenia en nu Oeganda gebracht, waar hij levens blijft beïnvloeden door een mix van business en discipelschap.

* De naam van Akello is om veiligheidsredenen veranderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere berichten die misschien interessant zijn